top of page
Wheat Field

Teija Niemelä

Ammatillinen pätevyyteni muodostuu seuraavista tutkinnoista ja kokemuspohjista:

 • YTM, kouluttajapsykoterapeutti (sr)

 • Kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti, VET (Valvira, Kela)

 • Integratiivinen paripsykoterapeutti, ET (Valvira, Kela)

 • Seksuaalineuvoja, seksuaaliterapeutti, Specialist in Clinical Sexology (NACS)

 • Työnohjaaja

 • Kouluttaja

 • Ammatinharjoittaja, oma vastaanotto vuodesta 2004

Täydennyskoulutuksia mm:

 • Tunnekeskeisen pariterapian syventävät opinnot

 • Clinical Training in Gottman Method Couples Therapy (Level I ja II)

 • Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito, skeematerapia, traumaterapia, kehoterapia, tunnekeskeiset työtavat

 • Ratkaisu- ja voimavarakeskeinen työnohjaajakoulutus (meneillään)

 • Seksologian täydennyskoulutukset

Koen hyvän yhteistyösuhteen perustuvan tarkalle ja empaattiselle kuuntelulle, aktiiviselle keskustelulle sekä yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Yhdistän terapiassani psykoterapeuttista ja seksologista osaamistani integroiden kognitiivisia ja tunnekeskeisiä menetelmiä. Minulle on tärkeää luoda juuri sinulle/teille turvallinen ilmapiiri. Minulla on vahva kokemus ja työskentelen luontevasti erilaisten teemojen parissa.

Työnohjaajana hyödynnän monipuolista koulutustani ja pitkää kokemustani. Minulle on tärkeää päivittää koko ajan tietoa uusien tutkimusten pohjalta ja tuoda sitä myös työnohjaukseen. Lähden aina työnohjattavien omista tarpeista ja tavoitteista. Myös työnohjaajana minulle on tärkeää kohdata työnohjattavat hyväksyvästi ja turvallisen tilan periaatteella.

Miten päädyin terapeutiksi

Taustallani on työskentely johtavana sosiaalityöntekijänä ja esihenkilönä kuntoutuksen ja perheiden parissa. Työkenttä oli vaativa ja ymmärsin tarvitsevani lisäoppia mielenterveyden kysymyksistä, jotka olivat läsnä kaikkialla. Psykoterapeutin koulutuksen myötä olen saanut tutkia mielenterveyden kenttää laajasti ja työskennellä monenlaisten ihmisten kanssa. Mottoni onkin: ”Jumiin ei tarvitse jäädä, aina on vaihtoehtoja”.

bottom of page