top of page

Edetään yhdessä
kohti merkityksellistä elämänmuutosta

Ammattitaitoista ja empaattista osaamista

Koen hyvän yhteistyösuhteen perustuvan tarkalle ja empaattiselle kuuntelulle, aktiiviselle keskustelulle sekä yhteisesti asetettuihin tavoitteisiin. Yhdistän terapiassani psykoterapeuttista ja seksologista osaamistani integroiden kognitiivisia ja tunnekeskeisiä menetelmiä.

Työnohjaajana minulle tärkeitä teemoja ovat työhyvinvoinnin lisääminen ja työuupumuksen ennaltaehkäisy. Case-työnohjauksessa käsitellään erilaisia asiakastilanteita, esim. asiakkaan kanssa toimimista tai tilanteisiin liittyviä tunteita.

Haluatko löytää jotain itsestäsi?

Millaista kehityspolkua pitkin sinä haluaisit kulkea? Ota minuun yhteyttä, niin kerron tarkemmin miten voin auttaa.

Kuka tarvitsee terapiaa? 

Psykoterapia on lyhyempi tai pidempi tavoitteellinen prosessi, johon ohjataan usein muulta hoitotaholta, joka on jo kartoittanut asiakkaan tilanteen ja todennut psykoterapian sopivaksi hoitomuodoksi. Psykoterapian tarve on aina yksilöllinen, mikään mieltä ja hyvinvointia vaivaava asia ei ole liian pieni ottaa puheeksi!

bottom of page