TEIJA

Teija Niemelä

teija2

YTM, sos.tt.
Kognitiivinen yksilöpsykoterapeutti, VET (Valvira, Kela)
Integratiivinen paripsykoterapeutti, ET (Valvira, Kela)
Seksuaaliterapeutti (Väestöliiton koulutus)
Kliininen seksologi (Sexpon koulutus)
Työnohjaaja
Kouluttaja
Ammatinharjoittaja, oma vastaanotto vuodesta 2004
Aikaisempi työhistoria mm. kuntoutuksen ja perheneuvonnan parissa

Täydennyskoulutuksia psykoterapeuttina mm:

  • Emotion focused therapy training (Level I ja II)
  • Clinical Training in Gottman Method Couples Therapy (Level 1)
  • Masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden hoito, skeematerapia, traumaterapia, kehoterapia, tunnekeskeiset työtavat
  • Perhearviointi-menetelmä
  • Tahdolla ja taidolla-ohjaaja
  • Seksologian täydennyskoulutukset