SEKSUAALITERAPIA

Madeira 2015 060 – KopioSeksuaalisuus on ihmisen elinvoimaa ja käsittää monia ulottuvuuksia, joita lähestytään seksuaaliterapiassa. Epätasapainoinen seksuaalisuus voi ilmetä ahdistuneisuutena, välinpitämättömyytenä tai monenlaisina vaikeina tunteina ja kehon ongelmina.

Seksuaaliterapialla voidaan hoitaa esimerkiksi erilaisia seksuaalisen toiminnan häiriöitä, sairauden tai vammautumisen vaikutuksia, seksuaalisen hyväksikäytön ja -väkivallan kokemuksia tai sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyviä kysymyksiä.

Seksuaalisuuden kysymysten kanssa työskentely on asiakasta kunnioittavaa ja perustuu kuuntelevaan ja ymmärtävään yhteistyösuhteeseen.