SEKSUAALITERAPIA JA KLIININEN SEKSOLOGIA

Madeira 2015 060 – KopioSeksuaalisuus on ihmisen elinvoimaa ja käsittää monia ulottuvuuksia, joita lähestytään seksuaaliterapiassa. Epätasapainoinen seksuaalisuus voi ilmetä ahdistuneisuutena, välinpitämättömyytenä tai monenlaisina vaikeina tunteina ja kehon ongelmina.

Seksuaaliterapialla voidaan hoitaa esimerkiksi erilaisia seksuaalisen toiminnan häiriöitä, sairauden tai vammautumisen vaikutuksia, seksuaalisen hyväksikäytön ja -väkivallan kokemuksia tai sukupuoli- ja seksuaali-identiteettiin liittyviä kysymyksiä. Kliininen seksologia on seksin, seksuaalisuuden ja sukupuolen monimuotoisuuden monitieteellistä tutkimusta ja tuomista käytäntöön, tavoitteena edistää terveyttä ja hyvinvointia koko ihmisen elämänkaaren ajan.

Seksologiaan kuuluvien kysymysten kanssa työskentely on aina asiakasta kunnioittavaa, sensitiivistä ja hyvään yhteistyösuhteeseen perustuvaa.