PALVELUT

pilkahdus_palvelut

  • Lyhyet ja pitkät yksilöpsykoterapiat (yli 16 vuotiaille)
  • Paripsykoterapia, pari/ihmissuhdeasiat, monimuotoiset suhteet
  • Seksuaaliterapia; seksiin, seksuaalisuuteen ja sukupuolen kokemiseen liittyvät kysymykset
  • Vanhemmuuden tukeminen
  • Tahdolla ja taidolla-parisuhdekurssit
  • Työnohjaus (sos.ja terveysala, opetusala, henkilöstöasiat, esimiestyö, yksilö- ja ryhmätyönohjaus)
  • Koulutusterapia ja koulutustyönohjaus kogn.psykoterapian opiskelijoille
  • Koulutus (kognitiivisen psykoterapian menetelmät, pari/ihmissuhdeasiat, seksuaalisuus)